Nazwisko właściciela serwisu
BIP    RCE
Statystyki
Dzisiaj: 457
Wczoraj: 527
Ten tydzień: 4544
Ten miesiąc: 12960
Wszystkich: 1522898
  Strona główna » Pokrzywdzony » Kompensata dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych
Kompensata dla ofiar niektórych przestępstw umyślnychDnia 21 września 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych – opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 169 pod pozycją 1415.


               Na mocy tej ustawy ofiary niektórych przestępstw lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem popełnienia przestępstwa. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 12.000 zł. Przepisy ustawy mają zastosowanie do określonych przestępstw popełnionych od dnia jej wejścia w życie.


               Wzór wniosku o przyznanie kompensaty został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz.U. Nr 177, poz. 1476).


                Tekst ustawy oraz rozporządzania wykonawczego (format PDF), a także formularz wniosku o przyznanie kompensaty (format RTF) znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/kompensata-przyslugujaca-ofiarom-niektorych-przestepstw/


               Prokuratury okręgowe udzielają osobom uprawnionym niezbędnych informacji w zakresie możliwości i warunków ubiegania się o kompensatę przyznawaną przez sądy polskie oraz odpowiednie organy w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.


kompensata_k73.jpg
 
© 2017 Nazwisko właściciela serwisu
Powered by NET System