Nazwisko właściciela serwisu
BIP    RCE
Statystyki
Dzisiaj: 103
Wczoraj: 1683
Ten tydzień: 7872
Ten miesiąc: 20952
Wszystkich: 1576424
  Strona główna » Prokuratury Rejonowe
Prokuratury Rejonowe

U W A G A

Zgodnie z brzmieniem art.119 § 1 kpk wszelkie pisma kierowane do organów prokuratury winny zawierać :

- oznaczenie organu do którego jest skierowane, oraz sprawy której dotyczy,

- oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,

- treść wniosku lub oświadczenia, w miarę możliwości z uzasadnieniem,

- datę i podpis składającego pismo.

Korespondencja w formie elektronicznej nie spełnia wszystkich tych wymogów, gdyż nie jest własnoręcznie podpisana przez autora. W związku z tym  wszelkie maile kierowane na adres poczty elektronicznej Prokuratury Okręgowej w Kielcach (np.  zawierające wnioski dowodowe, skargi, oświadczenia, zawiadomienia o przestępstwie oraz inne będące pismami procesowymi w rozumieniu kpk ) będą pozostawiane bez biegu.

Wszelką korespondencję dotyczącą wskazanych wyżej zagadnień należy kierować do właściwej prokuratury w formie tradycyjnej ( papierowej ).

 

Prokuratura Rejonowa w Busku-Zdroju
Prokuratura Rejonowa w Busku-Zdroju

Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie
Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie

Prokuratura Rejonowa Kielce Wschód w Kielcach
Prokuratura Rejonowa Kielce Wschód w Kielcach

Prokuratura Rejonowa Kielce Zachód w Kielcach
Prokuratura Rejonowa Kielce Zachód w Kielcach

Prokuratura Rejonowa w Końskich
Prokuratura Rejonowa w Końskich

Prokuratura Rejonowa w Opatowie
Prokuratura Rejonowa w Opatowie

Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim
Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim

Prokuratura Rejonowa w Pińczowie
Prokuratura Rejonowa w Pińczowie

Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu
Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu

Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej
Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej

Prokuratura Rejonowa w Starachowicach
Prokuratura Rejonowa w Starachowicach

Prokuratura Rejonowa w Staszowie
Prokuratura Rejonowa w Staszowie

Prokuratura Rejonowa we Włoszczowie
Prokuratura Rejonowa we Włoszczowie
Lysogory_k3.jpg
 
© 2018 Nazwisko właściciela serwisu
Powered by NET System